Thông báo pháp lý và điều kiện sử dụng

Thông báo pháp lý và điều kiện sử dụng

Tài liệu được đánh giá trên 25 / 03 / 2018

Nếu bạn đã đến đây, đó là bạn quan tâm đến phòng sau của trang web này và các điều khoản tôi chọn để tương tác với bạn và đó là tin tuyệt vời cho tôi, như chịu trách nhiệm cho trang web này.

Lý do cho văn bản này là để giải thích chi tiết các tính năng của trang web này và cung cấp cho bạn tất cả các thông tin liên quan đến người phụ trách và mục đích của các nội dung có trong nó.

Dữ liệu và quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng trên trang web này và đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn cũng nên đọc Chính sách bảo mật.

Định danh có trách nhiệm

Điều đầu tiên bạn nên làm là biết ai chịu trách nhiệm cho trang web này. Tuân theo Luật 34/2002, ngày 11 tháng XNUMX, về các dịch vụ của xã hội thông tin và thương mại điện tử, nó thông báo cho bạn:

• Tên công ty là: Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL
• CIF / NIF B19677095
• Văn phòng đã đăng ký ở C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Hoạt động xã hội là: Web chuyên về một số ngành tiếp thị trực tuyến.

Mục đích của trang web này

• Cung cấp nội dung liên quan đến hoạt động của Tiếp thị trực tuyến.
• Quản lý danh sách những người đăng ký blog và bình luận vừa phải.
• Quản lý nội dung và ý kiến ​​của các dịch vụ được cung cấp.
• Quản lý mạng lưới các chi nhánh liên kết.
• Thị trường dịch vụ của riêng và bên thứ ba.

Sử dụng web

Trong quá trình sử dụng web stopcreative.es, Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm hỏng hình ảnh, lợi ích và quyền của stopcreative.es hoặc bên thứ ba hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa hoặc quá tải cho việc dừng web. Dù sao đi nữa, việc sử dụng web là bình thường.

stopcreative.com áp dụng các biện pháp bảo mật đầy đủ hợp lý để phát hiện sự tồn tại của virus. Tuy nhiên, Người dùng phải lưu ý rằng các biện pháp bảo mật của hệ thống máy tính trên Internet không hoàn toàn đáng tin cậy và do đó, stopcreative.com không thể đảm bảo không có vi-rút hoặc các yếu tố khác có thể gây ra thay đổi trong hệ thống máy tính. (phần mềm và phần cứng) của Người dùng hoặc trong các tài liệu và tệp điện tử của họ có trong đó.

Trong mọi trường hợp, nghiêm cấm rằng NGƯỜI DÙNG (có thể xóa nội dung và nhận xét mà họ cho là phù hợp) thực hiện các hành vi liên quan đến:

• Lưu trữ, xuất bản và / hoặc truyền dữ liệu, văn bản, hình ảnh, tệp, liên kết, phần mềm hoặc nội dung phản cảm khác theo các quy định pháp luật hiện hành hoặc theo ước tính của Paradacreativa.es vì ​​bất hợp pháp, bạo lực, đe dọa, lạm dụng, nói xấu, thô tục, tục tĩu, phân biệt chủng tộc, bài ngoại hoặc phản đối hoặc trái pháp luật hoặc có thể gây hại cho bất kỳ loại nào, đặc biệt là khiêu dâm.

Nghĩa vụ người dùng

Là người dùng, bạn được thông báo rằng việc truy cập vào trang web này không có nghĩa là bắt đầu mối quan hệ thương mại với Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL theo cách này, người dùng đồng ý sử dụng trang web, dịch vụ và nội dung của trang web mà không trái với pháp luật hiện hành, đức tin tốt và trật tự công cộng. Việc sử dụng trang web cho các mục đích bất hợp pháp hoặc có hại đều bị cấm, hoặc, theo bất kỳ cách nào, có thể gây ra thiệt hại hoặc cản trở hoạt động bình thường của trang web.

Về nội dung của trang web này, nó bị cấm:

• Tái sản xuất, phân phối hoặc sửa đổi, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được ủy quyền bởi chủ sở hữu hợp pháp của họ;
• Bất kỳ vi phạm quyền của nhà cung cấp hoặc chủ sở hữu hợp pháp;
• Nó được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.

Chính sách bảo mật và bảo mật dữ liệu

Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do NGƯỜI DÙNG cung cấp và việc xử lý theo luật pháp hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đã áp dụng các mức bảo mật bảo vệ dữ liệu cá nhân được yêu cầu hợp pháp.

Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL cam kết sử dụng dữ liệu có trong tệp "Người dùng WEB và SUBSCRIBERS", để tôn trọng tính bảo mật của họ và sử dụng chúng theo mục đích tương tự, cũng như tuân thủ nghĩa vụ của họ để lưu và điều chỉnh tất cả các biện pháp ngăn chặn sự thay đổi, mất mát, điều trị hoặc truy cập trái phép, theo các quy định của Nghị định Hoàng gia 1720/2007 ngày 21 tháng 15, phê chuẩn Quy chế xây dựng Luật hữu cơ 1999/13 ngày XNUMX Tháng XNUMX, Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trang web này sử dụng các hệ thống thu thập thông tin cá nhân khác nhau được chỉ định trong Chính sách bảo mật và nơi sử dụng và mục đích được báo cáo chi tiết. Trang web này luôn yêu cầu sự đồng ý trước của người dùng để xử lý dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích được chỉ định.

Người dùng có quyền thu hồi sự đồng ý trước của họ bất cứ lúc nào.

Thực thi quyền ARCO

Người dùng có thể thực hiện, đối với dữ liệu được thu thập, các quyền được ghi nhận trong Luật hữu cơ 15/1999, về quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ dữ liệu và phản đối. Để thực hiện các quyền này, người dùng phải đưa ra yêu cầu bằng văn bản và có chữ ký mà họ có thể gửi, cùng với bản sao ID hoặc tài liệu nhận dạng tương đương, đến địa chỉ bưu điện của Online Servicios Telemáticos SL (nghĩa là C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) hoặc qua email, đính kèm bản sao DNI tới: info (at) contact.online. Trước 10 ngày, yêu cầu sẽ được trả lời để xác nhận việc thực hiện quyền mà bạn đã yêu cầu thi hành.

Khiếu nại

Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL thông báo rằng có các mẫu đơn khiếu nại có sẵn cho người dùng và khách hàng.

Người dùng có thể đưa ra yêu cầu bằng cách yêu cầu biểu mẫu yêu cầu của họ hoặc bằng cách gửi email đến thông tin (at) contact.online cho biết tên và họ của bạn, dịch vụ hoặc sản phẩm đã mua và nêu rõ lý do cho khiếu nại của bạn.

Bạn cũng có thể gửi yêu cầu của mình qua đường bưu điện đến: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Sử dụng Albolote (Granada), nếu bạn muốn, biểu mẫu yêu cầu sau:

Để sự chú ý của: Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL

C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)

E-mail: thông tin (tại) contact.online

• Tên người dùng:
• Địa chỉ người dùng:
• Chữ ký người dùng (chỉ khi được trình bày trên giấy):
• Ngày:
• Lý do khiếu nại:

Quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp

Bằng các Điều kiện chung này, không có quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu công nghiệp nào được chuyển qua trang web stopcreativa.es có tài sản trí tuệ thuộc về Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL, việc sao chép, chuyển đổi, phân phối, truyền thông công cộng, được cung cấp cho công chúng bị cấm rõ ràng. , trích xuất, tái sử dụng, chuyển tiếp hoặc sử dụng bất kỳ tính chất nào, bằng bất kỳ phương tiện hoặc thủ tục nào, trong số đó, trừ trường hợp được chủ sở hữu của các quyền tương ứng cho phép hoặc ủy quyền hợp pháp.

Người dùng biết và chấp nhận rằng toàn bộ trang web, chứa nhưng không giới hạn văn bản, phần mềm, nội dung (bao gồm cấu trúc, lựa chọn, sắp xếp và trình bày giống nhau) ảnh, tài liệu nghe nhìn và công thức nấu ăn, được bảo vệ bởi nhãn hiệu, bản quyền và các quyền hợp pháp khác được đăng ký, theo các điều ước quốc tế mà Tây Ban Nha là một đảng và các quyền và tài sản khác của Tây Ban Nha.

Trong trường hợp người dùng hoặc bên thứ ba cho rằng đã có sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của họ bằng cách giới thiệu một nội dung nhất định trên Web, họ phải thông báo tình huống đã nêu cho Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL cho biết:

• Dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu bên quan tâm về các quyền bị cáo buộc đã vi phạm hoặc cho biết đại diện mà anh ta hành động trong trường hợp khiếu nại được đưa ra bởi bên thứ ba không phải bên quan tâm.
Cho biết nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và vị trí của chúng trên Web, việc công nhận quyền sở hữu trí tuệ được chỉ định và tuyên bố rõ ràng trong đó bên quan tâm chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin được cung cấp trong thông báo.

Liên kết ngoài

Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến thông tin bên ngoài Web này, vì chức năng của các liên kết xuất hiện chỉ để thông báo cho Người dùng về sự tồn tại của các nguồn thông tin khác về một chủ đề cụ thể. Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL được miễn mọi trách nhiệm đối với hoạt động đúng của các liên kết đó, kết quả thu được thông qua các liên kết nói trên, tính xác thực và tính hợp pháp của nội dung hoặc thông tin có thể truy cập, cũng như các thiệt hại có thể phải chịu Người dùng nhờ thông tin tìm thấy trên Web được liên kết.

Loại trừ bảo lãnh và trách nhiệm pháp lý

Dịch vụ trực tuyến Telemáticos SL không cấp bất kỳ sự bảo đảm nào và cũng không chịu trách nhiệm, trong mọi trường hợp, đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây ra:

• Thiếu tính khả dụng, bảo trì và vận hành hiệu quả của trang web hoặc các dịch vụ và nội dung của trang web;
• Sự tồn tại của virus, các chương trình độc hại hoặc có hại trong nội dung;
• Bất hợp pháp, cẩu thả, lừa đảo hoặc trái với Thông báo pháp lý này;
• Thiếu tính hợp pháp, chất lượng, độ tin cậy, tính hữu ích và tính sẵn có của các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và cung cấp cho người dùng trên trang web.

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp đối với các thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc không đúng cách của trang web này.

Luật áp dụng và quyền tài phán

Nói chung, mối quan hệ giữa paradacreativa.es với Người dùng dịch vụ điện thoại của mình, có mặt trên trang web này, phải tuân theo luật pháp và quyền tài phán của Tây Ban Nha và Tòa án của Granada.

LIÊN HỆ

Trong trường hợp bất kỳ Người dùng nào có bất kỳ nghi ngờ nào về thông báo pháp lý này hoặc bất kỳ nhận xét nào trên trang web stopcreative.es đều có thể được chuyển đến thông tin (at) contact.online

paradacreativa.es có quyền sửa đổi, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, việc trình bày và cấu hình của paracreativa.es như thông báo pháp lý này.

[no_announcements_b30]

một cách làm
không thích
Khám phá trực tuyến
MyBBmeMima
Người theo dõi trực tuyến
xử lý nó dễ dàng
TechnoBits