Làm cách nào để thay đổi ngày sinh trên Facebook?

Nếu bạn mắc lỗi khi nhập ngày sinh trên Facebook thì đừng lo lắng, việc thay đổi rất dễ dàng. Đi tới cài đặt hồ sơ của bạn, nhấp vào “Thông tin” rồi nhấp vào “Chỉnh sửa” bên cạnh ngày sinh của bạn. Hãy đảm bảo bạn nhập đúng ngày và thì đấy, hồ sơ của bạn sẽ được cập nhật!

Điều gì có nghĩa là một tài khoản bị vô hiệu hóa trên Facebook?

Bạn có thắc mắc việc tài khoản bị vô hiệu hóa trên Facebook có ý nghĩa gì không? Khi một tài khoản bị vô hiệu hóa, điều đó có nghĩa là người dùng đã tạm thời quyết định không sử dụng tài khoản của mình. Điều này có nghĩa là hồ sơ và thông tin liên quan đến nó sẽ không hiển thị với những người dùng khác. Tuy nhiên, tài khoản có thể được kích hoạt lại bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập lại.

Tecnobits.com
Hướng dẫn trang web