Lấy nét có nghĩa là gì trên iPhone?

Focus trên iPhone đề cập đến khả năng lấy nét và chụp ảnh rõ nét của camera. Quá trình này có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy iPhone và đặc tính kỹ thuật của nó.

Tecnobits.com
Hướng dẫn trang web