คุณจะกำหนดค่าตัวเลือก "Alexa Communication" ใน Alexa ได้อย่างไร

¿Cómo se pueden configurar las opciones de⁢ Alexa⁢ Communication บน⁤ Alexa? หากคุณเป็นผู้ใช้ Alexa และต้องการใช้คุณสมบัติการสื่อสารของ Alexa เพื่อโทรออกและรับสาย ข้อความ และสื่อสารกับอุปกรณ์ที่รองรับอื่นๆ สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้วิธีกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้บนอุปกรณ์ของคุณ ด้วยการกำหนดค่าที่เหมาะสม คุณจะเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ Alexa Communication มอบให้ อำนวยความสะดวกในการสนทนา และเชื่อมต่อกับคนที่คุณรัก อ่านต่อเพื่อ⁢ ค้นพบ ⁢ ขั้นตอนที่จำเป็นในการกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ Alexa ของคุณ

ทีละขั้นตอน ➡️ คุณจะกำหนดการตั้งค่าได้อย่างไร การสื่อสารของ Alexa กับอเล็กซ่าเหรอ?

¿Cómo se⁤ pueden configurar las opciones de ⁢การสื่อสารของ Alexa กับอเล็กซ่าเหรอ?

Aquí te ⁤proporcionamos una guía detallada paso a paso para⁢ configurar las opciones de การสื่อสารของ Alexa บนอุปกรณ์ Alexa ของคุณ:

 • ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป Alexa บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ Alexa ในเบราว์เซอร์ของคุณ
 • ขั้นตอนที่ 2: ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Amazon ของคุณ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้
 • ขั้นตอนที่ 3: En ‌el menú de la aplicación o del sitio‍ web, selecciona la opción องค์ประกอบ.
 • ขั้นตอนที่ 4: Desplázate ⁤hacia abajo​ y selecciona la opción บัญชีอเล็กซา.
 • ขั้นตอนที่ 5: ภายใน⁢ บัญชีอเล็กซา, ⁣selecciona la opción การสื่อสาร.
 • ขั้นตอนที่ 6: ⁣Aquí encontrarás diferentes opciones de configuración para การสื่อสารของ Alexa. Seleccione la opción que deseas configurar, como การโทรและการส่งข้อความ หรือ Drop ‍In.
 • ขั้นตอนที่ 7: หากคุณเลือก Calling‌ & Messaging, se te pedirá que configures tu número‌ de teléfono. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla‍ para completar esta configuración.
 • ขั้นตอนที่ 8: Si decides configurar ดรอปอิน, ​podrás seleccionar a quién permitir que se​ เมตา en tus‌ dispositivos Alexa cuando se lo soliciten. Puedes elegir entre Off ⁢(desactivado), Only‌ my household (solo mi ‍hogar) ⁤o My household and trusted contacts (mi hogar y contactos⁢ de confianza).
 • ขั้นตอนที่ 9: เมื่อคุณได้เลือกการกำหนดค่าแล้ว อย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
  สูตรโกง NBA Live 98

Con estos‍ sencillos pasos, podrás configurar fácilmente las ⁤opciones de การสื่อสารของ Alexa en tu dispositivo Alexa. ¡Disfruta de‍ las funciones de⁣ comunicación⁣ y mantente conectado con amigos ⁢y familiares con la ayuda de Alexa!

Q & A

1. ฉันจะเปิดใช้งานฟังก์ชันการสื่อสารใน ⁢Alexa ได้อย่างไร

 1. เปิดแอป Alexa บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. Toca en el ‍icono ขึ้น en‌ la⁣ parte inferior derecha.
 3. เลือก ⁢องค์ประกอบ.
 4. เลื่อนลงและเลือก Comunicación Alexa.
 5. เปิดใช้งานตัวเลือก ‌การโทรและข้อความ.

2. ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อในรายการการสื่อสารของ Alexa ได้อย่างไร

 1. เปิดแอป Alexa บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. แตะที่ไอคอน การสื่อสาร ที่⁤ด้านล่าง
 3. เลือก Contactos⁤ en la parte‌ superior de‌ la pantalla.
 4. แตะที่ไอคอน เพิ่ม o + ที่มุมขวาบน
 5. Ingresa la información del contacto y toca ประหยัด.

3. ฉันจะโทรออกด้วย Alexa ได้อย่างไร

 1. Di⁤ Alexa, llama ​a⁤ [nombre del contacto].
 2. รอให้ Alexa โทรออก
 3. Para finalizar la llamada, di Alexa, finaliza‌ la llamada.

4. ฉันจะส่งข้อความด้วย ⁤Alexa ได้อย่างไร

 1. Di Alexa, envía⁤ un mensaje a [nombre del contacto].
 2. บอกข้อความของคุณถึง Alexa
 3. Para enviar ⁤el mensaje, di Alexa, envía el mensaje.

5.⁤ ฉันจะบล็อกผู้ติดต่อบน Alexa ได้อย่างไร

 1. เปิดแอป Alexa บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. แตะที่ไอคอน การสื่อสาร en‌ la ⁣parte⁤ inferior.
 3. เลือก Contactos ที่ด้านบนของหน้าจอ
 4. แตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อก
 5. เลื่อนลงและเลือก บล็อกผู้ติดต่อ.

6. ฉันจะปิดคุณสมบัติการสื่อสารบน Alexa ได้อย่างไร

 1. เปิดแอป ‌Alexa บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. แตะที่ไอคอน ขึ้น ที่ด้านล่างขวา
 3. เลือก องค์ประกอบ.
 4. Desplázate⁢ hacia ​abajo y elige Comunicación‍ Alexa.
 5. ปิดการใช้งานตัวเลือก การโทรและข้อความ.
  ใครเป็นผู้คิดค้นภาษาโปรแกรม Ruby?

7. ฉันจะตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบน Alexa ได้อย่างไร?

 1. เปิดแอป Alexa บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. แตะที่ไอคอน⁣ การสื่อสาร en la parte⁤ inferior.
 3. เลือก Tonos de‌ Llamada ที่ด้านบนของหน้าจอ
 4. เลือกเสียงเรียกเข้าที่คุณต้องการจากรายการ

8. ฉันจะตั้งค่าโหมดห้ามรบกวนบน Alexa ได้อย่างไร

 1. เปิดแอป Alexa บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. Toca en el ​icono ขึ้น en la⁣ parte inferior derecha.
 3. เลือก องค์ประกอบ.
 4. เลื่อนลงและเลือก Comunicación Alexa.
 5. เปิดใช้งานตัวเลือก โหมดห้ามรบกวน.

9. ฉันจะตั้งค่าการกรองการโทรบน Alexa ได้อย่างไร

 1. เปิดแอป Alexa บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. แตะที่ไอคอน ขึ้น ที่ด้านล่างขวา
 3. เลือกองค์ประกอบ.
 4. Desplázate ‍hacia abajo y elige‌ Comunicación Alexa.
 5. เลือก ตัวกรองการโทร.
 6. Elige la opción de⁢ filtro que prefieras: เฉพาะผู้ติดต่อของฉัน o ทั้งหมด.

10.‌ ฉันจะตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความบน Alexa ได้อย่างไร

 1. เปิดแอป Alexa บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
 2. แตะที่ไอคอน ขึ้น en la parte⁣ inferior derecha.
 3. เลือก องค์ประกอบ.
 4. Desplázate hacia⁤ abajo y elige Comunicación Alexa.
 5. เปิดใช้งานตัวเลือก การแจ้งเตือนข้อความ.

คุณอาจสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนี้:

ทีมทรูโคเตก้า 1999-2024

ทีมงานทรูโคเตก้า 1999-2024

เราแบ่งปันความหลงใหล: วิดีโอเกม ที่เราเติบโตมาด้วย เคล็ดลับห้องสมุด และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ เราเฉลิมฉลองอย่างกระตือรือร้น วันครบรอบ 25 และเราหวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันอีกหลายปี

🎮 แจกครบรอบ 25 ปี
เทคโนบิตส์ดอทคอม
บทแนะนำเว็บ