Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

Document beoordeeld op 25 / 03 / 2018

Als u hier bent aangekomen, is het dat u geeft om de achterkamer van deze website en de voorwaarden waarin ik ervoor kies om met u te communiceren en dat is geweldig nieuws voor mij, als verantwoordelijke voor deze website.

De reden voor deze tekst is om de functionaliteiten van deze website in detail uit te leggen en u alle informatie te verstrekken met betrekking tot de verantwoordelijke persoon en het doel van de inhoud die erin is opgenomen.

Uw gegevens en uw privacy zijn van het grootste belang op deze website en daarom raad ik u aan ook de te lezen Privacybeleid .

Verantwoordelijke identificatie

Het eerste wat u moet doen, is weten wie verantwoordelijk is voor deze website. In overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel informeert het u:

• Bedrijfsnaam is: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF B19677095
• Zetel is gevestigd in C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Sociale activiteit is: Web gespecialiseerd in verschillende disciplines van online marketing.

Het doel van deze website

• Inhoud bieden met betrekking tot de activiteit van Online Marketing.
• Beheer de lijst met abonnees van de blog en gematigde reacties.
• Beheer de inhoud en opmerkingen van de aangeboden diensten.
• Beheer het netwerk van aangesloten partners.
• Markt eigen diensten en diensten van derden.

Gebruik van internet

Bij het gebruik van de web stopcreative.es stemt de gebruiker ermee in geen gedrag uit te voeren dat de afbeelding, belangen en rechten van stopcreative.es of derden zou kunnen schaden of die de web stopcreative zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten. Het is of dat zou op enigerlei wijze het normale gebruik van internet verhinderen.

stopcreative.com neemt redelijk passende beveiligingsmaatregelen om het bestaan ​​van virussen te detecteren. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet helemaal betrouwbaar zijn en dat stopcreative.com daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in computersystemen kunnen veroorzaken. (software en hardware) van de gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin.

In elk geval is het verboden dat de GEBRUIKERS (in staat zijn om de inhoud en opmerkingen te verwijderen die zij geschikt achten) gedrag vertonen dat omvat:

• Gegevens, teksten, afbeeldingen, bestanden, links, software of andere aanstootgevende inhoud opslaan, publiceren en / of verzenden volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, of volgens de inschatting van Paradacreativa.es als zijnde illegaal, gewelddadig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch, xenofoob of aanstootgevend of anderszins onwettig of dat schade kan veroorzaken, in het bijzonder pornografisch.

Verplichtingen van de gebruiker

Als gebruiker wordt u geïnformeerd dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met Online Servicios Telemáticos SL op deze manier inhoudt. De gebruiker stemt ermee in om de website, de services en inhoud ervan te gebruiken zonder inbreuk te maken op huidige wetgeving, goede trouw en openbare orde. Het is verboden om de website te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, of die op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren.

Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

• Hun reproductie, distributie of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij geautoriseerd door hun rechtmatige eigenaars;
• Elke schending van de rechten van de aanbieder of van de rechtmatige eigenaars;
• Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Gegevensbescherming en vertrouwelijkheidsbeleid

Online Servicios Telemáticos SL garandeert de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die door GEBRUIKERS worden verstrekt en hun behandeling in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, na de beveiligingsniveaus van wettelijk verplichte persoonlijke gegevens te hebben aangenomen.

Online Servicios Telemáticos SL verbindt zich ertoe het gebruik van de gegevens in het bestand "WEB-gebruikers en INSCHRIJVERS", om hun vertrouwelijkheid te respecteren en te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, evenals om te voldoen aan hun verplichting om alle gegevens op te slaan en aan te passen de maatregelen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat de verordeningen voor de ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 goedkeurt December, bescherming van persoonlijke gegevens.

Deze website maakt gebruik van verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie zoals gespecificeerd in de Privacybeleid en waar het gebruik en de doeleinden in detail worden gerapporteerd. Deze website vereist altijd de voorafgaande toestemming van de gebruikers om hun persoonlijke gegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn voorafgaande toestemming te allen tijde in te trekken.

ARCO rechten uitoefenen

De gebruiker kan met betrekking tot de verzamelde gegevens de rechten uitoefenen die worden erkend in de organieke wet 15/1999, op toegang, rectificatie of annulering van gegevens en verzet. Om deze rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen dat hij, samen met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs of gelijkwaardig identificatiedocument, kan sturen naar het postadres van Online Servicios Telemáticos SL (dat wil zeggen, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) of per e-mail, voeg een fotokopie van uw identiteitsbewijs toe aan: info (at) contact.online. Binnen 10 dagen wordt het verzoek beantwoord om de uitoefening van het door u verzochte recht te bevestigen.

Vorderingen

Online Servicios Telemáticos SL informeert dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten.

De gebruiker kan claims indienen door zijn claimformulier aan te vragen of door een e-mail te sturen naar info (at) contact.online met vermelding van uw voor- en achternaam, de gekochte dienst of het product en de redenen voor uw claim.

U kunt uw claim ook per post richten aan: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) door, indien gewenst, het volgende declaratieformulier te gebruiken:

Ter attentie van: Online Servicios Telemáticos SL

C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)

E-mail: info (at) contact.online

• Gebruikersnaam:
• Gebruikersadres:
• Gebruikershandtekening (alleen indien op papier gepresenteerd):
• Datum:
• Reden voor claim:

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Door middel van deze Algemene Voorwaarden worden geen intellectuele of industriële eigendomsrechten overgedragen via de web stopcreative.es wiens intellectuele eigendom toebehoort aan Online Servicios Telemáticos SL, de reproductie, transformatie, distributie, openbare communicatie, ter beschikking gesteld aan het publiek is uitdrukkelijk verboden. , extractie, hergebruik, verzending of gebruik van welke aard dan ook, op welke manier dan ook, van een van deze, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan ​​of geautoriseerd door de eigenaar van de desbetreffende rechten.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de hele website, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, indeling en presentatie van dezelfde) foto's, audiovisueel materiaal en recepten, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere geregistreerde legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er sprake is van een inbreuk op hun legitieme intellectuele eigendomsrechten door de introductie van bepaalde inhoud op het web, moeten zij deze omstandigheid melden aan Online Servicios Telemáticos SL met vermelding van:

• Persoonsgegevens van de belanghebbende die houder is van de vermeende inbreuk, of geven de vertegenwoordiging aan waarmee hij handelt in het geval dat de claim wordt ingediend door een andere partij dan de belanghebbende.
Vermeld de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

Externe links

Online Servicios Telemáticos SL wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten dit web bevindt, aangezien de links alleen dienen om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere informatiebronnen over een specifiek onderwerp. Online Servicios Telemáticos SL is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de goede werking van dergelijke links, het resultaat verkregen via deze links, de waarheidsgetrouwheid en rechtmatigheid van de inhoud of informatie waartoe toegang kan worden verkregen, evenals de schade die kan lijden de Gebruiker op grond van de informatie op het gekoppelde Web.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

Online Servicios Telemáticos SL biedt geen enkele garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan leiden tot:

• Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of zijn diensten en inhoud;
• Het bestaan ​​van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
• Illegaal, nalatig, frauduleus of in strijd met deze juridische kennisgeving;
• Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en beschikbaar worden gesteld aan gebruikers op de website.

De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het algemeen zijn de relaties tussen paradacreativa.es en de gebruikers van haar telematicadiensten, die op deze website aanwezig zijn, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken van Granada.

Contact

In het geval dat een gebruiker twijfelt over deze juridische kennisgeving of een opmerking op het web, stopcreative.es kan worden gericht aan info (at) contact.online

paradacreativa.es behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van het web paracreativa.es als deze juridische kennisgeving te wijzigen.

[Sin_anuncios_b30]