Γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων

Γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων

Πριν από την πρόσληψη οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι σημαντικό να διαβάσετε τους όρους και τους όρους που ισχύουν για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από το paracreativa.es, τα οποία είναι ειδικά για την κύρια δραστηριότητά της στην περιγραφή προϊόντων ή υπηρεσιών. : Πώληση προϊόντων σε ψηφιακή μορφή και υπηρεσίες online μάρκετινγκ.

Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να συνάψει μόνο αυτές τις υπηρεσίες paracreativa.es αφού διαβάσει και αποδεχτεί αυτές τις συνθήκες συμβολαίου.

Με την αποδοχή αυτών των όρων, ο χρήστης δεσμεύεται από αυτούς τους όρους, οι οποίοι, μαζί με την πολιτική απορρήτου, διέπουν τις επιχειρηματικές σχέσεις μας.

Εάν δεν συμφωνείτε με κανένα μέρος των όρων, δεν θα είστε σε θέση να προσλάβετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η paradacreativa.es διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτές τις συνθήκες ανά πάσα στιγμή. Εάν οι τροποποιήσεις αποτελούν ουσιαστική αλλαγή των όρων, το paracreativa.es θα σας ειδοποιήσει δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες διατίθενται μόνο σε νομικά πρόσωπα και πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

Οι όροι αυτοί ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στις 14/04/2016

Αναγνωριστικό πωλητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 34/2002 για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (LSSICE), προσφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Το εταιρικό όνομα είναι: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF: B19677095
• Το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στο C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Γρανάδα)
• Ταυτοποίηση στην AGPD: "Χρήστες και συνδρομητές Ιστού" "Πελάτες και προμηθευτές".
• Η κοινωνική δραστηριότητα είναι: υπηρεσίες ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.

Υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα

Η paradacreativa.es παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων όρων της σύμβασής της:

Γενική επικοινωνία
• Σχεδιασμός στρατηγικών επικοινωνίας σε απευθείας σύνδεση / εκτός σύνδεσης.
• Σύνταξη δελτίων τύπου και εθνική ή κατακερματισμένη ναυτιλία.
• Εταιρική γραφή περιεχομένου.
• Σχέση με τα ΜΜΕ και τις υπηρεσίες.

Εικόνα
• Ψηφιακή φωτογραφία για τύπους, ιστούς και εκδηλώσεις.
• Βασική ρετουσάρισμα σε JPG και ανάπτυξη RAW.
• Βασική εκπαίδευση για ψηφιακή φωτογραφία.

SEO
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες SEO για web, blog και ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Βασική SEO για περιεχόμενο ιστού.
• Ανάλυση και δημιουργία προφίλ συνδέσμων (SEO off page).
• Εγκατάσταση, διαμόρφωση και βελτιστοποίηση του WordPress ή του Joomla.

Σχέδιο
• Διάταξη περιεχομένου: εφημερίδες, περιοδικά, κατάλογοι, βιβλία, φυλλάδια, pdf και ebook,
• Βασικός σχεδιασμός αφισών, καρτών, φίλτρων, banner και CTA για ιστό.
Μάρκετινγκ περιεχομένου και εισερχόμενο μάρκετινγκ
• Σχεδιασμός στρατηγικής και κοινωνικό σχέδιο.
• Σύνταξη περιεχομένου για ιστολόγια, ιστοτόπους ή μικροεπεξεργαστές.
• Διαχείριση προφίλ και κοινωνικού περιεχομένου (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Tuenti, Google+)
• Καμπάνιες SEM (AdWords, διαφημίσεις Facebook, διαφημίσεις στο Twitter)

Ραδιόφωνο
• Νέα και διαφημιστική ομιλία.
• Τεχνικός έλεγχος των αναλογικών πινάκων.

Ως προϋπόθεση να συνάψουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, είστε υποχρεωμένος να εγγραφείτε στην αντίστοιχη φόρμα του Paradacreativa.es και να παράσχετε πληροφορίες εγγραφής. Οι πληροφορίες εγγραφής που παρέχετε πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Η παράλειψη αυτή συνιστά παραβίαση των όρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη διάλυση της σύμβασης με το Paradacreativa.es.

Λύσεις τρίτου μέρους

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λύσεις τρίτου μέρους. Το Paradacreativa.es ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών, όπως οι συνδεδεμένοι εταίροι paradacreativa.es για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών.

Συμφωνείτε επίσης ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει λύσεις ασφάλειας που περιορίζουν τη χρήση και ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης που καθορίζονται από το Paradacreativa.es και τους Συνεργάτες Ασφαλείας και ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται να τροποποιήσετε, να παρακάμψετε, να αναστρέψετε, να αναδιαμορφώσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την τεχνολογία ασφαλείας που παρέχεται από το Paradacreativa.es για οποιονδήποτε λόγο.

Οι παραβιάσεις ασφαλείας του συστήματος ή του δικτύου ενδέχεται να συνεπάγονται αστική ή ποινική ευθύνη.

Τιμές και μέθοδοι πληρωμής

Συμφωνείτε να καταβάλετε τις υπηρεσίες που συνάπτονται στο Paradacreativa.es με τους τρόπους πληρωμής που γίνονται αποδεκτοί από το Paradacreativa.es και για οποιοδήποτε συμπληρωματικό ποσό (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εξόδων για καθυστερημένες πληρωμές, ανάλογα με την περίπτωση)

Η πληρωμή γίνεται πάντα 100% εκ των προτέρων και οι υπηρεσίες θα παρέχονται όταν επιβεβαιώνουμε την πληρωμή.

Οι τιμές που ισχύουν για κάθε προϊόν ή / και υπηρεσία είναι εκείνες που αναγράφονται στον ιστότοπο κατά την ημερομηνία της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) για τις συναλλαγές εντός της ισπανικής επικράτειας.

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 37/1992, της 28ης Δεκεμβρίου, που ρυθμίζει τον εν λόγω φόρο και την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/8 / ΕΚ, η πράξη μπορεί να απαλλαγεί ή να μην υπόκειται σε αυτήν ανάλογα με τη χώρα διαμονής του αγοραστή και της κατάστασης στην οποία εκτελούνται οι ίδιες πράξεις (επιχειρηματίας / επαγγελματία ή άτομο). Συνεπώς, σε ορισμένες περιπτώσεις η τελική τιμή της παραγγελίας μπορεί να τροποποιηθεί σε σχέση με ό, τι αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Η τιμή των υπηρεσιών ή infoproducts που πωλούνται από το Paradacreativa.es περιλαμβάνει το Ισπανικός ΦΠΑ. Ωστόσο, η τελική τιμή της παραγγελίας σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην παραγγελία. Για παραγγελίες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο ισπανικός ΦΠΑ θα αφαιρεθεί και θα εφαρμοστεί ο συντελεστής ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη χώρα προορισμού. Η τελική τιμή θα εμφανιστεί κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και θα αντικατοπτρίζει τον συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη χώρα προορισμού των προϊόντων.

Οι τιμές των Υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή με αποκλειστική και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Paradacreativa.es. Οι Υπηρεσίες δεν παρέχουν προστασία τιμών ή επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση μείωσης των τιμών ή προωθητικών προσφορών.

Το paracreativa.es δέχεται αυτούς τους τρόπους πληρωμής:
• Μεταφορά
• PayPal

Τρόπος υποστήριξης και λογικής χρήσης

Οι υπηρεσίες πρέπει να ζητούνται μέσω των κατάλληλων καναλιών που πρέπει να ληφθούν και να απαντηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αυτά τα κανάλια είναι τα αντίστοιχα έντυπα που βρίσκονται σε κάθε μία από τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Κάθε αίτηση υπόκειται σε εκτίμηση και έγκριση από την Paradacreativa.es.

Το Paradacreativa.es μπορεί να παρέχει εναλλακτικές λύσεις στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης παραπομπής στο δίκτυο συνεργατών paracreativa.es.

Ρήτρα λογικής χρήσης

Ο όρος "απεριόριστη" υπόκειται σε ρήτρα δίκαιης χρήσης. Ο ορισμός της δίκαιης χρήσης καθορίζεται από το paradacreativa.es, κατά την αποκλειστική και αποκλειστική του κρίση. Οι πελάτες που θεωρεί ότι παραβιάζουν την υπηρεσία Paradacreativa.es θα επικοινωνήσουν με το Paradacreativa.es.

Η paradacreativa.es διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία εάν θεωρήσουμε ότι υπερβαίνει τη ρήτρα λογικής χρήσης.

άρνηση

το paradacreativa.es δεν εγγυάται ότι η διαθεσιμότητα του αντικειμένου υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης είναι συνεχής και αδιάλειπτη, καθώς και η απώλεια δεδομένων που φιλοξενείται στους διακομιστές της, η διακοπή των εμπορικών δραστηριοτήτων ή οι τυχόν ζημίες που απορρέουν από τη λειτουργία των υπηρεσιών, ή τις προσδοκίες που δημιουργούνται στον Πελάτη, ως συνέπεια:

1. Αιτίες πέρα ​​από τον έλεγχο του Paradacreativa.es και τυχαίες και / ή μείζονες αιτίες.
2. Αναλύσεις που οφείλονται σε λανθασμένες χρήσεις του Πελάτη, ιδίως εκείνες που προκύπτουν από τη σύναψη ακατάλληλης υπηρεσίας για τον τύπο δραστηριότητας και τη χρήση που πραγματοποίησε ο Πελάτης ή / και τρίτοι μέσω της ιστοσελίδας του.
3. Προγραμματισμένες στάσεις ή / και αλλοιώσεις του περιεχομένου που γίνονται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών για τη συντήρηση ή την εκτέλεση εξαιρετικών δράσεων που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως.
4. ιοί, επιθέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή άλλες ενέργειες τρίτων που προκαλούν την πλήρη ή μερική αδυναμία παροχής των υπηρεσιών.
5. Λανθασμένη ή κακή λειτουργία του Διαδικτύου.
6. Άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Πελάτης συμφωνεί να υποστηρίξει αυτές τις περιστάσεις εντός εύλογων ορίων, οπότε παραιτείται ρητά από την απαίτηση της Online Services Telemático SL οποιασδήποτε συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης για τυχόν αποτυχίες, σφάλματα και χρήση της συμβατικής υπηρεσίας.

Η Online Servicesos Telemático SL δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τα λάθη ή τις ζημίες που προκαλεί η αναποτελεσματική και κακή πίστη στη χρήση της υπηρεσίας από τον Πελάτη. Ούτε η Online Servicesos Telemático SL θα είναι υπεύθυνη για τις μεγαλύτερες ή μικρότερες συνέπειες για την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του Online Servicios Telemático SL και του Πελάτη όταν αυτό οφείλεται στη μη λειτουργία του παρεχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην πλαστογράφηση των δεδομένων που παρέχει ο Πελάτης στην εγγραφή του χρήστη. paracreativa.es.

Αιτίες διάλυσης της σύμβασης

Η λύση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παραμείνετε στο stopcreativa.es εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την υπηρεσία μας.

Η Paradacreativa.es μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε και όλες τις Υπηρεσίες που έχουν συνάψει με την Paradacreativa.es αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν.

Με τη λύση της σύμβασης, το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών θα σταματήσει αμέσως.

Τα ακόλουθα θα είναι λόγοι για τη διάλυση της σύμβασης:

• Το λανθασμένο, εν όλω ή εν μέρει, των δεδομένων που παρέχονται κατά τη διαδικασία σύναψης οποιασδήποτε υπηρεσίας.
• Να τροποποιήσετε, να αποφύγετε, να αναστρέψετε, να ανακατασκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την τεχνολογία ασφάλειας που παρέχεται από το Paradacreativa.es.
• Επίσης, οι περιπτώσεις κατάχρησης των υπηρεσιών υποστήριξης λόγω της απαίτησης περισσότερων ωρών από αυτές που καθορίζονται στη σύμβαση.

Η διάλυση συνεπάγεται την απώλεια των δικαιωμάτων σας για τη συμβατική υπηρεσία.

Ισχύς τιμών και προσφορών

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστό και οι τιμές αυτών θα είναι διαθέσιμες προς αγορά ενώ βρίσκονται στον κατάλογο των υπηρεσιών που εμφανίζονται μέσω του ιστότοπου. Οι χρήστες καλούνται να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες εκδόσεις του ιστότοπου για να αποφευχθούν σφάλματα τιμολόγησης. Εν πάση περιπτώσει, οι διαταγές σε εξέλιξη θα διατηρήσουν τις συνθήκες τους για 7 ημέρες από τη στιγμή της επισημοποίησής τους.

Εμπορική απόσυρση

Η απόσυρση είναι η την εξουσία ενός καταναλωτή του αγαθού να το επιστρέψει στο εμπόριο εντός μιας νόμιμης περιόδου 14 ημερών, χωρίς να χρειάζεται να ισχυριστεί ή να δώσει καμία εξήγηση ή να υποστεί ποινή.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί (εκτός από λάθος ή ελάττωμα του συμβεβλημένου προϊόντος ή υπηρεσίας) στις ακόλουθες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Εμπορικού Νόμου:

• Συμβόλαια για την προμήθεια αγαθών που έχουν γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα ή που από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν ή να επιδεινωθούν ή να εκπνεύσουν γρήγορα.
• Συμβάσεις για την προμήθεια ηχογραφήσεων, δίσκων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή, καθώς και ηλεκτρονικά αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία μπορούν να μεταφορτωθούν ή να αναπαραχθούν άμεσα για μόνιμη χρήση.
• Και γενικά όλα αυτά τα προϊόντα που ανατέθηκαν σε απόσταση που γίνονται στο μέτρο μας: ρούχα, φωτογραφική ανάπτυξη κλπ. Ή που είναι ευαίσθητα στην αντιγραφή (βιβλία, μουσική, βιντεοπαιχνίδια κλπ.).

Η περίοδος υπαναχώρησης στο προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου (όπως τα ψηφιακά βιβλία) θα ανασταλούν τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν τα κλειδιά για την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 103.α του νόμου 1/2007, δεν θα ισχύει για την παροχή υπηρεσιών, μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας, κατά την έναρξη της εκτέλεσης, με την προηγούμενη ρητή συναίνεση του των καταναλωτών και των χρηστών και με την αναγνώριση εκ μέρους τους ότι γνωρίζουν ότι, μόλις η σύμβαση εκτελεστεί πλήρως από την εταιρεία stopcreative.com, θα έχετε χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Μετά την αποδοχή της ολοκλήρωσης των συμβατικών έργων, το Paradacreativa.es θα σας ειδοποιήσει για την ημερομηνία έναρξης.

Εάν ασκηθεί το δικαίωμα επίλυσης 10 ημέρες Πριν από την έναρξη της υπηρεσίας, το Paradacreativa.es θα επιστρέψει το ποσό που εισπράχθηκε χωρίς καμία παρακράτηση και ποτέ μετά από 14 ημέρες. Αν το προαναφερθέν δικαίωμα είχε ασκηθεί σε α διάρκεια μικρότερη των 10 ημερών, Το 50% του ποσού θα επιστραφεί, και αν ασκηθεί αργότερα, δεν θα καταβληθεί κανένα ποσό.

Ομοίως, η stopcreative.es μπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης εάν η αντίστοιχη πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη ή ορισμένες από τις ενέργειες που αναφέρονται στο τμήμα σχετικά με τα αίτια της διάλυσης της σύμβασης.

Πώς να ακυρώσετε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβασή σας με το paracreativa.es, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με αίτημα αποχώρησης από τη σύμβαση πριν αρχίσει να τρέχει η συμβατική υπηρεσία (βλ. Παρακάτω τη διαδικασία και τη μορφή απόσυρσης)
η stopcreativa.es εγγυάται στον πελάτη την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αξιόπιστης γνωστοποίησης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις και έχει γίνει αποδεκτή από paracreativa.es.

Συνέπειες της απόσυρσης

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από εσάς, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που μας έχετε καταβάλει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία είστε ενημερωμένοι για την απόφασή σας να αποσύρετε της παρούσας σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων έργων.

Θα προχωρήσουμε στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε ρητά προβλέψει κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποστείτε δαπάνες ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων.

Εάν το αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής της σύμβασης είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης (14 ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 108.3 του Ν. 1/2007, η Online Servicesos Telemáticos SL μπορεί να διατηρήσει το αναλογικό μέρος που αντιστοιχεί στην παρεχόμενη υπηρεσία, της υποστήριξης και, σε περίπτωση πλήρους παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 103.α του προαναφερθέντος νόμου, δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Οι επιστροφές που αντιστοιχούν στις πληρωμές μέσω του PayPal ή του Stripe θα γίνονται μέσω του ίδιου καναλιού, ενώ οποιοσδήποτε άλλος τύπος επιστροφής θα γίνει με τραπεζική μεταφορά σε λογαριασμό που παρέχεται από τον πελάτη. Η επιστροφή του ποσού θα γίνει εντός των επόμενων 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης για την απόσυρσή σας.

Όλες οι υπηρεσίες που σας έχουμε παράσχει, λόγω της φύσης τους, θα επιβιώσουν από τη διάλυση εάν πληρώνονται εξ ολοκλήρου, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των περιουσιακών διατάξεων, των αποπτώσεων, της αποζημίωσης και των περιορισμών της ευθύνης.

Μοντέλο αίτησης ή έντυπο παραλαβής

Ο χρήστης / αγοραστής μπορεί να μας ειδοποιήσει σχετικά με την αξίωση ή την απόσυρση, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info (at) contact.online ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που αναγράφεται στη φόρμα απόσυρσης.

Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη φόρμα στο Word, συμπληρώστε το και στείλτε το με email ή ταχυδρομήστε.

Προς την προσοχή της Online Υπηρεσίας Telemáticos SL
C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Γρανάδα).
info (at) contact.online

Σας ενημερώνω ότι ισχυρίζομαι / αποσύρω από τη σύμβαση πώλησης το ακόλουθο προϊόν / παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας:
........................................................................
Προσλήφθηκε την ημέρα: .............
Σε περίπτωση καταγγελίας, αναφέρετε τον λόγο:
........................................................................

ΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για τη χρηματοδότηση της αγοράς που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, να συμπεριλάβετε στην προκήρυξη ανάκλησης το ακόλουθο κείμενο:

Επίσης, γνωστοποιείτε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 16/2011, της 24ης Ιουνίου, οι συμβάσεις πίστωσης, ότι, αφού έχω αποσυρθεί από τη σύμβαση προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών και χρηματοδοτήσατε εν όλω / εν μέρει μέσω συνδεδεμένης πίστωσης, Δεν θα είμαι πλέον δεσμευμένος από την εν λόγω σύμβαση πίστωσης χωρίς ποινή.

Στη συνέχεια, υποδείξτε το όνομά σας ως καταναλωτή και χρήστη ή των καταναλωτών και των χρηστών:

Τώρα υποδείξτε τη διεύθυνση σας ως καταναλωτή και χρήστη ή των καταναλωτών και των χρηστών:

Αναφέρετε την ημερομηνία κατά την οποία ζητήσετε / ακυρώσετε τη σύμβαση:

Υπογράψτε την αίτησή σας για αξίωση / απόσυρση εάν κοινοποιηθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία Servicesos Telemáticos SL σε έντυπη μορφή
(θέση), έως ……………………………… από ……………………. από 20…

Η επιστροφή του ποσού θα γίνει εντός των επόμενων 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της επιστροφής σας.

Ευρωπαϊκός κανονισμός περί καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την επίλυση συγκρούσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο που καλύπτονται από την τελευταία νομοθεσία για τους καταναλωτές. Υπό την έννοια αυτή, ως υπεύθυνη για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων, έχουμε καθήκον να ενημερώνουμε τους χρήστες μας για την ύπαρξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ανάλυσης διενέξεων, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/odr

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου XNUMX, για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, το Online Serviceos Telemáticos SL ενημερώνει τον χρήστη ότι υπάρχει αρχείο προσωπικών δεδομένων που χαρακτηρίζεται ως "Πελάτες / Προμηθευτές" που δημιουργήθηκε από και κάτω από Ευθύνη της Online Υπηρεσίας Telemáticos SL με τους κατάλληλους σκοπούς για τη θεραπεία μεταξύ των οποίων είναι:

1. α) Τη διαχείριση των νομικοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του κατόχου και των πελατών της.
2. β) Διαχείριση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον πελάτη.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον ενδιαφερόμενο. που είναι ευθύνη του χρήστη την ακρίβεια του ίδιου.

Εάν δεν αναφέρεται το αντίθετο, ο κάτοχος των δεδομένων ρητά συμφωνεί με την πλήρη ή μερική εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.
Η Online Servicesos Telemáticos SL δεσμεύεται να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και το καθήκον της τήρησης αυτών και να υιοθετήσει τα μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται από το εφαρμοστέο δίκαιο για να αποτρέψει την αλλοίωση, απώλεια, θεραπεία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση , πάντα ανάλογα με την κατάσταση της διαθέσιμης τεχνολογίας.

Ο χρήστης θα μπορεί να κατευθύνει τις επικοινωνίες σας και να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίδρασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info (at) contact.online μαζί με έγκυρες νομικές αποδείξεις, όπως φωτοαντίγραφο του DNI ή ισοδύναμου, αναφέροντας στο θέμα " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ".

Αυτοί οι όροι υπόκεινται στο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Online Servicios Telemáticos SL.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που χρησιμοποιούνται κατά τη σύναψη, ανάπτυξη και εκτέλεση των συμβατικών όρων που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ του Online Serviceos Telemáticos SL και του Πελάτη είναι εμπιστευτικές. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες δεν νοούνται οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, η οποία δημοσιοποιείται για τον ίδιο λόγο ή εκείνη που πρόκειται να γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τους νόμους ή με δικαστική απόφαση της αρμόδιας αρχής και εκείνη που αποκτάται από ένα τρίτο μέρος που δεν είναι υποχρεωμένο να τηρεί εμπιστευτικότητα. Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν το καθήκον εμπιστευτικότητας και να τα διατηρήσουν για ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά το πέρας των προαναφερθέντων συμβατικών όρων που ρυθμίζουν τις σχέσεις της Online Υπηρεσίας Τηλεματικής SL και του Πελάτη.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει ο πελάτης, είτε εικόνες, κείμενα, πρόσβαση σε δεδομένα όπως οι χρήστες και οι κωδικοί πρόσβασης του WordPress, φιλοξενίας ή άλλοι, θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά, η μεταφορά σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας και πάντα τον ίδιο σκοπό με τον οποίο έχουν ληφθεί τα δεδομένα.

Περιορισμός ευθύνης

Η paradacreativa.es διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τροποποιήσεις και ενημερώσεις των πληροφοριών που περιέχονται στο διαδίκτυο, τη διαμόρφωση και την παρουσίασή τους, τους όρους πρόσβασης, τους όρους των συμβάσεων κ.λπ. . Επομένως, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση σε ενημερωμένες εκδόσεις της σελίδας.

Η Paracreativa.es δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν παραβίαση της σύμβασης που συμβαίνει από εσάς, αμέλεια σχετικά με τον ιστότοπο, την υπηρεσία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, για τυχόν χαμένες οφέλη, απώλεια χρήσης ή πραγματικές, ειδικές ή έμμεσες ζημιές, τυχαίο, τιμωρητικό ή επακόλουθο οποιουδήποτε είδους που προέρχεται από εσφαλμένη χρήση από εσάς των εργαλείων που παρέχονται.

Η μόνη ευθύνη του Paradacreativa.es θα είναι να παρέχει την υπηρεσία συμβολαίων διαφήμισης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκφράζονται στην παρούσα πολιτική συμβολαίου.

η stopcreativa.es δεν ευθύνεται για τυχόν συνέπειες ή ζημίες από την εσφαλμένη χρήση των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Online Servicesos Telemáticos SL είναι ο ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της stoppagecreative.es και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν, μεταξύ των οποίων τα περιοδικά που μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστό.

Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση, η μετάδοση, η διανομή, η επαναχρησιμοποίηση, η προώθηση ή η χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της σελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγκριση της Online Servicesos Telemáticos SL.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορεί να συνιστά παραβίαση αυτών των διατάξεων, καθώς και ένα έγκλημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις τεχνικές. 270 et seq. του ισχύοντος ποινικού κώδικα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να αναφέρει τυχόν περιστατικό, σχολιάσει ή να υποβάλει αξίωση, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info.online αναφέροντας το όνομα και το επώνυμό του, την υπηρεσία που αγοράσατε και αναφέροντας τους λόγους της αξίωσής του.

Για να επικοινωνήσετε με την Online Servicesos Telemáticos SL ή να εγείρετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ερώτηση ή αξίωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

E-mail: info (στο) contact.online

Γλώσσα

Η γλώσσα στην οποία θα συναφθεί η σύμβαση μεταξύ του Paradacreativa.es και του πελάτη είναι ισπανική.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέοι νόμοι

paradacreativa.es και Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, θα ρυθμίζονται για να διευθετήσουν τυχόν διαμάχη που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, από την ισπανική νομοθεσία, και να υποβληθεί στα Δικαστήρια και τα Δικαστήρια της πόλης της Γρανάδας.

[no_announcements_b30]

Το bb μου.
Ακόλουθοι
Για να μάθετε.
AHowTo.
Κάντε τη διαφήμιση Mario σας

Pin It στο Pinterest