Πώς να κάνετε συμπληρωματική δήλωση εισοδήματος 2019

Como Hacer Una Declaracion Complementaria Renta 2019.

Πώς να κάνετε Συμπληρωματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2019;

Η Συμπληρωματική Κατάσταση Εισοδήματος 2019 είναι μια φορολογική δήλωση που μπορεί να υποβληθεί από έναν φορολογούμενο που χρειάζεται ή θέλει να κάνει κάποια διόρθωση ή προσαρμογή στην ετήσια κατάσταση εισοδήματός του.
Παρακάτω, θα βρείτε έναν οδηγό για τη συμπλήρωση μιας Συμπληρωματικής Κατάστασης Εισοδήματος 2019.

Απαιτήσεις για τη συμπλήρωση Συμπληρωματικής Κατάστασης Εισοδήματος 2019:

 • Έχετε στη διάθεσή σας τα βασικά φορολογικά στοιχεία του φορολογούμενου: NIF, ημερομηνία γέννησης και ποσοστά παρακράτησης.
 • Έχετε στη διάθεσή σας τη συμπληρωμένη δήλωση φόρου εισοδήματος: αναφέροντας τα έσοδα, τα έξοδα και τις παρακρατήσεις του αιτούντος τη Συμπληρωματική Δήλωση.

Βήματα για τη συμπλήρωση της Συμπληρωματικής Κατάστασης Εισοδήματος 2019:

 1. Κατεβάστε και εκτυπώστε το Συμπληρωματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2019. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Εφορίας ή να το ζητήσετε από επαγγελματία λογιστή.
 2. συμπληρώστε το Δήλωση με τα στοιχεία και τα στατιστικά στοιχεία:
  • Δημοσιονομικά στοιχεία του φορολογούμενου.
  • Έσοδα και έξοδα προς δήλωση.
  • Παρακρατήσεις που έχουν γίνει.
  • Στοιχεία της οντότητας που λαμβάνει το εισόδημα.

 3. Υπογράψτε και υποβάλετε το Συμπληρωματική Δήλωση. Εάν επιλέξετε να υποβάλετε την επιστροφή ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό και τα κλειδιά αναγνώρισης για να συμπληρώσετε την αίτηση.

Να θυμάστε ότι συνιστάται πάντα να πηγαίνετε σε έναν επαγγελματία λογιστή πριν προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με τον φόρο εισοδήματος.

Πώς μπορώ να υποβάλω συμπληρωματική δήλωση;

Πώς να κάνετε τη συμπληρωματική δήλωσή σας; Πρώτα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα SAT, στην ενότητα δηλώσεις και να επιλέξετε τον τύπο της «συμπληρωματικής δήλωσης». Η πράξη ή ο αριθμός φύλλου και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της δήλωσης θα συμπληρωθούν αυτόματα.
Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος πληρωμής της δήλωσης και το έτος άσκησης.
Σύμφωνα με το μοντέλο, τοποθετούνται οι φόροι που οφείλονται, συντελεστές, για εθνικούς, τοπικούς ή ξένους φόρους. Επίσης τοποθετούνται επιδοτήσεις και έσοδα για ενημέρωση, εάν υπάρχουν.

Αφού συμπληρωθεί, επαληθεύεται ότι τα πεδία είναι σωστά, γίνεται λήψη του αρχείου XML για μεταφόρτωση στη σελίδα. Η υπηρεσία της συμπληρωματικής δήλωσης επιλέγεται και αποθηκεύεται στον διακομιστή. Τέλος, ο χρήστης θα λάβει απόδειξη που θα χρησιμεύσει ως απόδειξη της προσκόμισης της συμπληρωματικής δήλωσης.

Πώς να διορθώσετε μια ήδη υποβληθείσα δήλωση εισοδήματος;

Τροποποίηση της δήλωσης φόρου εισοδήματος ή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε 5 βήματα Αποκτήστε πρόσβαση στην πύλη εισοδήματος 2021, συνδεθείτε, ελέγξτε την κατάσταση της επιστροφής μας και επιλέξτε την επιλογή τροποποίησης της δήλωσης, Διόρθωση της αυτοεκτίμησης ή υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης, Επιλέξτε την αντίστοιχη πλαίσιο και επικυρώστε τη διόρθωση. Τέλος, κατεβάστε και αποθηκεύστε τη διόρθωση της κατάστασης εισοδήματος.

Πώς κάνετε μια συμπληρωματική δήλωση για το προηγούμενο έτος;

Πώς να κάνετε συμπληρωματική δήλωση; Μπείτε στον ιστότοπο της Φορολογικής Υπηρεσίας, Έντυπο 303, Θα πρέπει να προσδιορίσετε τον εαυτό σας και να επιλέξετε την περίοδο για την οποία πρόκειται να συμπληρώσετε, Μόλις μπείτε, αλλάξτε τα δεδομένα και στο τέλος θα δείτε ένα πλαίσιο που μπορείτε να επιλέξετε κοινοποιήστε ότι είναι συμπληρωματικό και αυτό που στέλνετε

Πότε υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση για ακύρωση;

Στην περίπτωση της συμπληρωματικής επιστροφής, η "Αφήστε την επιστροφή χωρίς ισχύ" θα χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη μιας προηγούμενης δήλωσης ή επιστροφών στο σύνολό της....Εάν δεν πληρωθεί εντός της αναφερόμενης περιόδου, εισαγάγετε Αναφερόμενη πληρωμή και επιλέξτε: Πληκτρολογήστε την ενημερώστε τα ποσά και τις προσαυξήσεις που ισχύουν και επιλέξτε: Συμπληρωματική επιστροφή για να ακυρωθεί; Το σύστημα θα αναφέρει ότι η κατατεθείσα δήλωση θα ακυρωθεί.

Πώς να υποβάλετε συμπληρωματική κατάσταση εισοδήματος 2019

Η Συμπληρωματική Κατάσταση Εισοδήματος 2019 είναι το έντυπο που πρέπει να υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι κρίνουν ότι έχουν υποχρέωση δήλωσης. Γενικά, το έντυπο αυτό πρέπει να υποβληθεί για όσους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα, υποχρεούνται να δηλώσουν.

Πώς να συντάξετε μια συμπληρωματική κατάσταση εισοδήματος 2019;

Οι φορολογούμενοι που είναι υπεύθυνοι για την υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης εισοδήματος 2019 μπορούν να το κάνουν με διάφορους τρόπους:

 • Σε Εφορία
 • Μέσω της Ηλεκτρονικής Έδρας του Υπουργείου Οικονομικών και Δημοσίων Διοικήσεων (www.sede.aeat.gob.es)
 • Μέσω τηλεματικής παρουσίασης (μέσω ψηφιακού πιστοποιητικού)

Εκτός από το έντυπο και τα συνημμένα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος που ενδιαφέρεται να υποβάλει α Συμπληρωματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2019 πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που καταγράφονται από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Ταυτοποίηση ως φορολογούμενος.
 2. Στοιχεία σχετικά με τη δήλωση που συμπληρώνεται.
 3. Τροποποίηση βάσεων εκπτώσεων απλοποιημένη έκδοση.
 4. Στοιχεία που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του φορολογικού οφέλους μέσω της Άμεσης Μεθόδου.
 5. Στοιχεία σχετικά με την απόκτηση ή τη διάθεση από τους διασαφιστές, που σχετίζονται με ακίνητα, τίτλους ή μετοχές.

Τέλος, είναι επίσης σημαντικό ότι ο φορολογούμενος που υποβάλλει την Συμπληρωματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2019 κρατήστε όλα τα έγγραφά σας για να μπορείτε να συνοδεύετε τη δήλωσή σας, όπως τιμολόγια, τραπεζικά έγγραφα, συμβόλαια, μεταξύ άλλων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει αυτό το σχετικό περιεχόμενο:

Μπορεί να σας ενδιαφέρει:  Πώς να κάνετε ροή στο Facebook
Ακόλουθοι.σε απευθείας σύνδεση
technobits
όλα από την αρχή
Ανθρωποι που
Εκούμπα
Marlosonline
Cinedor
εξής